نوشته‌ها

تهمورس پورناظری و کاوه گرایلی در نشست خبری

تهمورس پورناظری و کاوه گرایلی«تهمورس پورناظری» به عنوان رییس فستیوال در سخنانی گفت: خوشحالم بزرگانی که نه نیاز به کنسرت دارند نه به فسیتوال و هر کدام در منظومۀ خودشان خورشیدی هستند به این فستیوال آمدند و این امید بزرگی برای ماست تا این راه ادامه پیدا کند. ادامه مطلب