تعویق کنسرت گروه پالت در کرمانشاه

لغو کنسرت گروه پالتبرنامه گروه موسیقی «پالت» که قرار بود در شب های موسیقی بارانا در بیستون کرمانشاه برگزار شود؛ به احترام شهدای اخیر این استان در سوریه، از سوى گروه برگزارى لغو و به زمان دیگری موکول شد.

این برنامه قرار بود در اولین شب فستیوال در کاخ بیستون در تاریخ ٢١ شهریور برگزار شود؛ ضمن اعلام این مطلب که وجه خریداران این کنسرت به آنان بازگردانده می شود؛ به اطلاع می رسانیم قطعاً به زودی با حضور این گروه پرطرفدار، مهمان مردم خونگرم کرمانشاه خواهیم بود و سایر برنامه هاى این فستیوال نیز در همان موعد مقرر برگزار خواهد شد.